Bayer Pharmaceuticals | Nederland

Inloggen | Sitemap | Contact » Bayer Global

Eylea

Extra informatie

Risico minimalisatie materiaal voor de patiënt

Informatie voor patiënten met neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD):

Informatie voor patiënten met verminderd zicht als gevolg van retinale veneuze occlusie (RVO):

Informatie voor patiënten met verminderd zicht als gevolg van diabetisch macula-oedeem (DME)

Informatie voor patiënten met verminderd zicht als gevolg van myope choroïdale neovascularisatie (myope CNV)

Risico minimalisatie materiaal voor de medisch zorgverlener

Laatste update: 18-12-2015 © Copyright Bayer B.V.